Container kho 40 feet, container kho 12m.

 Container kho 40 feet cao 2m9 kích thước tổng thể bên ngoài: dài 12,2m rộng 2,41m cao 2,9m. Kích thước bên trong container kho 40HC dài 11.97m rộng 2,35m cao 2,7m

Container kho 40 feet thích hợp để đóng hàng kích thước lớn, trần cao, bốc dở bằng xe nâng. Container 40HC còn phù hợp để làm nhà ở vì có không gian rộng thoáng, thể tích sử dụng lớn.