Sản phẩm container tổng hợp

 Tổng hợp các loại container bao gồm:

***Container kho 20 feet nguyên trạng

***Container kho 40 feet nguyên trạng

***Container cắt vách

***Container nhà ở

                             ***Container văn phòng 

                             ***Container cafe ...